Revize ČOV - odborně způsobilou osobou tzv. OZO

Revize ČOV odborně způsobilou osobou

Na základě ustanovení zákona o vodách má každý provozovatel čistírny odpadních vod do 50 EO povinnost prokázat její správné fungování vodohospodářskému orgánu. Funkčnost ČOV je po zprovoznění a řádném zapracování čistírny prokazována revizí. Tato revize zahrnuje posouzení stavební a technologické dokumentace, vodohospodářskou a provozní dokumentaci, vlastní způsob provozování a dosažené výsledky. Revizi může provést pouze speciálně vyškolený pracovník s příslušnou certifikací – tzv. OZO, odborně způsobilá osoba.

Naši vybraní pracovníci jsou držitelem certifikace, a proto vám můžeme tyto služby nabídnout. Cena za kompletní službu je 2 850,- CZK plus cena za dopravu na místo 10 CZK/km. Ceny jsou uvedeny bez DPH.