Jak vybrat domovní čistírnu odpadních vod

Při výběru čistírny odpadních vod je zapotřebí zvážit mnoho faktorů. V tomto článku se dozvíte, kam čistírnu instalovat, jak se povoluje i jakou velikost a variantu čistírny odpadních vod zvolit, aby sloužila podle Vašich představ.

Kam se instaluje čistírna?

Obvykle se čistírna odpadních vod instaluje tam, kde není k dispozici obecní kanalizace.

Při výběru čistírny odpadních vod je zásadní u jakého objektu by se čistírna instalovala. Jinak dimenzovaná bude čistírna pro rodinný dům, chatu, nebo ubytovací zařízení.

Jak se čistírna povoluje?

Dle zákona o vodách (č. 254/2001 Sb.), konkrétně § 55, je domovní čistírna odpadních vod považována za vodní dílo.

Projekt zpracovává autorizovaný vodohospodář.

Dříve bylo možné využít způsoby povolení: tzv. ohlášky a správního řízení (povolení vodoprávního úřadu). V roce 2024 však došlo k novelizaci zákona a došlo k odstraněním paragrafů o ohlášce. Čistírna se tak nově bude povolovat podle paragrafu § 9 na omezený počet let. Za běžných podmínek se bude vydávat povolení na 10 let.

Vždy čekejte s časovou rezervou před samotnou realizací - vyřízení dokumentace a povolení je záležitostí měsíců. Kromě samotných lhůt pro povolení čistírny je zapotřebí počítat i s dobou, kdy budete shánět vyjádření a stanoviska dalších orgánů.

Jak zvolit velikost čistírny?

Velikost čistírny se určuje podle počtu ekvivalentních obyvatel. Jde o ukazatel, který určuje, kolik jeden obyvatel průměrně vyprodukuje odpadní vody a znečištění – zpravidla 150 l za den, což odpovídá 60 g biochemické spotřeby kyslíku (BSK5).

Naše základní velikosti domovních čistíren jsou 4, 6, 10 a 12. Těmto číslům odpovídá i maximální počet ekvivalentních obyvatel. Pokud máte v rodině např. 2 až 4 členy, využijte velikost BC 4. Pro správnou funkci čistírny je zapotřebí zatěžovat čistírnu odpadními vodami pravidelně a v rozsahu, na které byla čistírna konstruována.

Jaké typy čistíren BC biocleaner nabízíme?

BASIC

Čistírna typu BASIC je základní varianta čistírny, která je ovládána pomocí analogových spínacích hodin.

OPTIMA

Čistírna typu OPTIMA je vybavena řídicí jednotkou OPTIMA, která umožňuje pohodlnější ovládání provozu ČOV a jednoduché nastavení fází chodu a přerušení dmychadla pomocí jednoho z deseti programů.

COMFORT

Čistírna typu COMFORT je od předešlých typů navíc vybavena automatickým snižováním hladiny v dosazovací nádrži a následným stahováním plovoucích nečistot pomocí mamutky a provoz je řízen sofistikovanou řídicí jednotkou Comfort+.

EXCLUSIVE

Čistírna typu EXCLUSIVE je navíc vybavena terciárním dočištěním na odtoku a sadou pro srážení přebytečného fosforu. Provoz je řízen sofistikovanou řídicí jednotkou Comfort+. Čistírnu nabízíme primárně zahraničním zákazníkům v případě vysokých požadavků na kvalitu vypouštěné vody.

EXCLUSIVE UV

Jedná se o čistírnu typu EXCLUSIVE (s řídicí jednotkou Comfort+), která má navíc do objektu terciárního filtru vloženu UV lampu. UV lampa zajišťuje dezinfekci vyčištěné odpadní vody. Čistírnu nabízíme primárně zahraničním zákazníkům v případě velmi vysokých požadavků na kvalitu vypouštěné vody.

Z jakého materiálu je čistírna vyrobena?

Hlavním materiálem pláště čistírny je 8 mm plast (polypropylen), ovšem vyrábíme i nádrže z jiných materiálů. Oproti konkurenci využíváme při výrobě prvoplast, který je na rozdíl od recyklátu odolnější. Vyšší cenu převažuje výrazně vyšší kvalita. Nádrž je samonosná a za vhodných podmínek jí není nutno obetonovat. Umístění čistírny se provádí podle dokumentu „Pokyny pro osazení“.

Jaká je technická specifikace čistíren?

Velikost
čistírny
Doporučený
počet osob
Množství odp. vody (m3/den) Zatížení BSK5
(g/den)
Průměr
(mm)
Výška
(mm)
Orientační
hmotnost (kg)
BC 4 do 4 0,6 240 1400 2050 105
BC 6 5 až 6 0,9 360 1600 2050 131
BC 10 7 až 10 1,5 600 1700 2500 180
BC 12 11 až 12 1,8 720 1900 2500 200

Co je možné k čistírně přikoupit?

Zastropení

K domovním čistírnám je potřeba zakoupit i zastropení, které se pokládá na vršek čistírny. Dodáváme ho ve variantách: rovné, imitace kámen a vypouklé viz obrázek. Zastropení je pochozí. Nosnost zastropení je 250 kg/m2. Zastropení u konkrétní čistírny je možné zabezpečit proti nechtěnému otevření pomocí zamykání. 

Zařízení pro srážení fosforu

Pro odstranění přebytečného fosforu z odpadní vody se do čistírny odpadních vod BC biocleaner instaluje zařízení pro srážení fosforu. Zařízení se skládá z komponent: peristaltické čerpadlo, sací koš a sací hadička, výtlačná hadička a vstřikovací ventil, spínací zásuvka, kanystr s flokulantem PAX a záchytná vanička.

Technický domek

Technický domek slouží k umístění dmychadla, řídící jednotky a zařízení pro dávkování fosforu. Nabízíme dřevěný nebo plastový technický domek.

Nástavec

Plastový nástavec je nutno pořídit v případě hluboko uloženého nátokového potrubí. Nástavce nabízíme ve dvou výškách 400 mm a 800 mm. Průměr nástavce se odvíjí od velikosti čistírny.