Dotace - Odborný posudek

Nechte si od nás vypracovat odborný posudek pro získání dotace "Dešťovka". 

Výsledek obrázku pro dotace dešťovka

Kontaktujte nás:

Email:    DESTOVKA@ENVI-PUR.CZ

Tel.:       +420 731 629 766

CENA ZA NAŠE SLUŽBY:

Cena za vypracování Odborného posudku pro zálivku zahrady od 4 890,- Kč s DPH.

Cena za vypracování Odborného posudku pro splachování WC od 6 490,- Kč s DPH.

DŮLEŽITÉ PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ ODBORNÉHO POSUDKU:

Pokud se rozhodnete, že využijete naše služby a kontaktujete nás, zašleme vám Vstupní dotazník, kam vyplníte všechny důležité informace:

 • Osobní údaje žadatele (adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje),
 • adresa realizace (parcelní čísla, katastrální území, datum schválení RD k užívání),
 • informace o využitých površích k akumulaci dešťových vod (typ plochy, vrchní materiál, půdorysná plocha),
 • zda se chystáte dešťovou vodu využívat jen pro zálivku nebo i na splachování WC,
 • plocha zalévané zahrady, počet obyvatel v domácnosti, místní podmínky, informace o stavu realizace, atd,
 • informace o systému (nádrž, vsakovací zařízení, druh potrubí).

Po obdržení vyplněného dotazníku Vám bude obratem zaslána slepá katastrální mapa Vašeho pozemku, kam zakreslíte všechny využité objekty pro akumulaci vody, trasu potrubí dešťové kanalizace a výtlačného potrubí, polohu akumulační nádrže a vsakovacího zařízení.

Poté již bude možné vypracovat Odborný posudek.

POZNÁMKA:

 • Stávající obytný dům je dům, který byl kolaudován před datem 27.04.2017.
 • Novostavba je dům, který byl kolaudován po datu 27.04.2017. Pro novostavby lze žádat pouze o dotaci za předpokladu, že bude dešťová voda využita pro splachování toalet.

Za jakých podmínek můžete žádat o dotaci:

Z obytné části domu musí být využito 100 % plochy střechy pro akumulaci dešťových vod.

 • Výjimka č.1: Z obytné části domu musí být využito alespoň 50 % plochy střechy v odůvodněných případech.
 • Výjimka č.2: Část plochy střechy rodinného domu lze nahradit plochou střechy jiného objektu (např.: stodola, terasa, pergola,...). Tato plocha musí být stejná nebo větší než plocha obytné části rodinného domu.

KAT. 1: Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

 • Dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů,
 • pro stávající domy v celé ČR,
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody.

Nádrž na dešťovou vodu 

KAT. 2: Akumulace sráž. vody pro splachování WC a zálivku zahrady

 • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů,
 • pro stávající domy i novostavby v celé ČR,
 • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody.

 Využití nádrže na dešťovou vodu