Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

ENVI-PUR, s.r.o.

Internetový obchod:                  /

Společnost:                                 ENVI-PUR, s.r.o.

Se sídlem:                                    Na Vlčovce 13/4,  160 00, Praha 6 , Dejvice

IČ/DIČ:                                         IČ:25166077/ DIČ: CZ25166077

E-mailová adresa:                      destovka@envi-pur.cz

Telefonní číslo:                           00420 731 629 766

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

  • Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)
    a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email:
  • Telefon:

 

 

 

V                               Dne 

 

                                 
______________________________________

               Jméno a příjmení spotřebitele

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.