Jak vybrat správný model domovní čistírny odpadních vod

OBECNÉ INFORMACE

Domovní čistírny odpadních vod (DČOV) BioCleaner jsou určeny pro čištění odpadních vod z nejmenších individuálních zdrojů znečištění - rodinných domů, chat a chalup, menších penzionů nebo provozoven. Jsou plnohodnotnou ekologickou náhradou plastových a betonových jímek, jejichž vyvážení je ekonomicky mnohem náročnější než provoz čistírny odpadních vod. Využijete je všude tam, kde není možnost připojení na veřejnou kanalizaci.

Domovní čistírny odpadních vod BioCleaner od společnosti ENVI-PUR čistí odpadní vody z koupelen, sociálních zařízení, kuchyní, automatických praček nebo myček nádobí. Jednoduše Vám vyčistí veškerou odpadní vodu z Vaší domácnosti.

Všechny naše čistírny splňují normy a nařízení platné v České republice i v Evropské unii. Jsou certifikované dle ČSN EN12566-3+A2 a splňují požadavky Výzvy pro obce č. 17/2017, to znamená, že na pořízení čistírny lze čerpat dotaci z programu Ministerstva životního prostředí.

vÝBĚR VHODNÉ VELIKOSTI DČOV:

Podle počtu připojených obyvatel na plánovanou čistírnu odpadních vod se vybírá její velikost. Nabízené velikosti DČOV:

  • BioCleaner BC 4,
  • BioCleaner BC 6,
  • BioCleaner BC 10,
  • BioCleaner BC 12.

Příklad: Varianta BC 4 je naším nejmenším modelem, je vhodná pro připojení 2-4 obyvatel.

VÝBĚR VHODNÉHO MATERIÁLU NÁDRŽE ČOV:

Standardně vyrábíme čistírny z Polypropylenu (označení "PP"). V případě vysoké hladiny podzemní vody doporučujeme pořídit nádrž betonovou (označení "B").

VÝBĚR VHODNÉHO MODELU Z HLEDISKA KOMFORTU OBSLUHY:

Všechny výše zmíněné velikosti DČOV nabízíme v několika modelových řadách, které se od sebe navzájem liší především sofistikovaností použitých technologií a komfortem užívání. Zjednodušený přehled nabízených modelů:

basic

Základní a ekonomický model domovní čistírny odpadních vod, který vyrábíme pouze ve velikostech BC 4 a BC6. Chod dmychadla je řízen analogovými spínacími hodinami.

OPTIMA

Tento model je oproti modelu BASIC vybaven mamutkou pro odtah plovoucích nečistot, přelivnou hranou na odtokovém potrubí a hlavně řídicí jednotkou s 10 přednastavenými programy.

 

 

 

 

 

 

COMFORT

Jak už název této modelové série napovídá, model COMFORT je skutečně komfortní záležitostí. V dosazovací nádrži jsou automaticky stahovány plovoucí nečistoty, automaticky je zde i snižována hladina. Provoz je řízen sofistikovanou řídicí jednotkou Comfort Plus, která je připravena na připojení dálkového ovládacího zařízení GSM a zařízení na srážení fosforu.

EXCLUSIVE, EXCLUSIVE UV

EXCLUSIVE je nejvyšší modelová řada čistíren odpadních vod BioCleaner. Terciární filtr na odtoku a sada na srážení fosforu jsou součástí nádrže, navíc lze všechny modely upgradovat na model EXCLUSIVE UV připojením UV lampy. UV lampa zajišťuje dezinfekci vyčištěné odpadní vody od mikrobiologického znečištění. UV lampa je v provozu neustále, nemá žádné možnosti nastavování.