Jak vybrat vhodnou velikost nádrže na dešťovou vodu

JAK VYBRAT VHODNOU VELIKOST NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

Při výběru vhodné akumulační nádrže na dešťovou vodu je nutné myslet na podmínky Výzvy č. 12/2017, pokud se chytáte žádat o dotační podporu. V této výzvě je popsáno, jakým způsobem určit minimální objem akumulační nádrže na základě výpočtu, do kterého vstupují následující proměnné:

  • Půdorysná plocha střech využitých k akumulaci dešťových vod,
  • sklon střechy, povrch střešní krytiny,
  • plocha zahrady pro zálivku,
  • průměrný roční srážkový úhrn v řešené oblasti,
  • účinnost zvolené filtrace,
  • počet osob žijících v domě (pokud se chystáte využívat vodu pro splachování WC).

Na oficiálním webu www.dotacedestovka.cz naleznete kromě jiného i kalkulačku, pomocí které bude určen minimální objem vaší plánované akumulační nádrže a stanovená maximální výše peněžní podpory na váš projekt.

Vzorový výpočet minimálního požadovaného objemu akumulační nádrže:

Doporučujeme před objednáním akumulační nádrže provést výpočet, abyste v budoucnu vyhověli podmínkám poskytovatele dotační podpory "Dešťovka".